Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Vi erbjuder helhetslösningar för våra kunder med hjälp av spetskompetens

H2O Teknik är invald medlem i YtskyddsGruppen och arbetar över kunskapsgränserna för att åstadkomma bästa möjliga lösning för alla våra kunder. Vårt eget specialistområde när det gäller tjänster är inspektioner och rengöringar, både under drift med robotar och i tömda reservoarer, samt statusbedömningar (bland annat med hjälp av drönare) för att avgöra betongens kvalitet. Vi kan hjälpa er med frågor kring läckande reservoarer, skalskydd och mycket mer. Vi besvarar alla förfrågningar och kan vi inte lösa det själva tar vi hjälp av specialister i vårt stora kontaktnät. 

Vi hjälper er att skalskydda dricksvattenreservoarer

H2O Teknik har som ambition att vara den självklara samverkansparten för just din kommun eller ditt företag. Vi har valt att specialisera oss på den svenska marknaden där kraven på kvalitet, utförande och hänsyn till miljö är högt ställda. Vår utrustning används uteslutande i dricksvattenmiljö och är utformad för att klara det svenska klimatet under årets alla månader.  För oss är inga kunder för små då det gäller det gemensamma målet...

...när rent vatten är viktigt! 

Succé för vår lilla rengöringsrobot

Som Nordens enda företag har vi förutom vår kraftiga rengöringsrobot även en mindre och smidigare modell av rengöringsrobot. Vi har nu använt denna under två års tid och kan konstatera att vi kommer åt ytor och kommer ner i reservoarer där den traditionellt större rengöringsroboten inte har samma förutsättningar. 

Inspektion & besiktning

Vi inspekterar vattenreservoarer med en frisimmande undervattensfarkost (ROV) under drift utan att reservoaren behöver tömmas.

Rengöring - Utan driftstopp

Våra rengöringsrobotar suger upp sedimentet under drift utan att vattenkvalitén påverkas. Vi utför även manuell rengöring.

Serviceavtal = Trygghet

Låt vårt H2O-team öka tryggheten genom att skapa en helhetskoll på era reservoarer och långsiktigt planera framtida underhåll.

Vi följer Svenskt Vatten

Vi utför inspektion och rengöring av dricksvattenreservoarer enligt 
Svenskt Vattens skrift "Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011".